Internetbode.nl

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Elke week worden door Axender 500.000 Bodes met de grootste zorg verspreid in Brabant en Zeeland.
Uitgeverij de Bode bv hecht veel waarde aan een goede bezorging van deze huis-aan-huis bladen.
Mocht u onverhoopt uw weekblad niet of te laat ontvangen, of heeft u opmerkingen over de bezorging, vul dan het onderstaande formulier in, zodat wij ons distributiebedrijf hierop kunnen aanspreken.

Wij danken u bij voorbaat voor uw moeite.

Tijdstip bezorging (uiterlijk)

 

Overige opmerkingen over de bezorging van Weekblad de Bode mag u ook mailen aan: bezorging@internetbode.nl of telefonisch doorgeven via 076-5998111
(afdeling bezorging).

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu